Hygyrchedd
Hygyrchedd

Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau

Mae Dŵr Cymru'n credu mewn creu gweithlu sy'n wirioneddol amrywiol, â chydbwysedd da o ran y rhywiau ac sy'n adlewyrchu'n llwyr y cwsmeriaid a'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.