Hygyrchedd
Hygyrchedd

Ein Gwerthoedd

Fel y gallwn ddarparu gwasanaethau hanfodol o’r safon uchaf sy’n helpu i amddiffyn iechyd ein cwsmeriaid, ein cydweithwyr a’n hamgylchedd, byddwn ni’n cyflawni ein gweledigaeth trwy fyw ein gwerthoedd craidd ac ymarfer yr ymddygiad craidd sy’n sail iddynt. 

Yn ei hanfod, cwmni sy’n seiliedig ar ymddiriedaeth, natur agored, parch, ymroddiad a gonestrwydd yw ein un ni. Cwmni y mae ein cydweithiwr yn falch o weithio drosto.