Hygyrchedd
Hygyrchedd

Y tu hwnt i'r diwrnod gwaith

Yn ogystal â mwynhau eich amser yn y gwaith, mae hi'r un mor bwysig eich bod chi'n mwynhau eich amser y tu allan i'r gwaith. Dim ots a ydych chi'n mwynhau treulio amser ar lan y môr, yn mynydda, yn ymgolli mewn hanes, yn gwylio chwaraeon, yn cymryd rhan mewn chwaraeon, yn gwylio'ch hoff fand yn chwarae'n fyw neu'n mwynhau sioe gerdd, mae ein lleoliadau ni'n cynnig y cyfan.

Am ragor o wybodaeth:

www.croeso.cymru/cy

www.visitherefordshire.co.uk

www.visitcheshire.com

 

Gallech dreulio'ch amser hamdden yn un o’n hatyniadau ymwelwyr ni ein hunain a manteisio ar eich disgownt i gydweithwyr hefyd. Mae ein hatyniadau ymwelwyr yn cynnwys: Llyn Brenig yn y gogledd, Llandegfed yn y de a Chwm Elan yn y canolbarth. Mae rhagor o fanylion ar y gwefannau isod.

 

www.elanvalley.org.uk

www.llyn-brenig.co.uk

www.llandegfedd.co.uk

 

Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o fuddiannau y gallwch eu hennill yn y gwaith a'u mwynhau y tu allan i'r gwaith hefyd.  Mae ein buddiannau i'w gweld yma.