Cludiant a Logisteg

Hygyrchedd
Hygyrchedd

Mae Trafnidiaeth a Logisteg yn ddau dîm sy'n hollol ar wahân i'w gilydd. Mae ein tîm trafnidiaeth yn trwsio ac yn cynnal mwy na 1300 o gerbydau sy'n cynnal ein gwaith gweithredol. Gallai fod yn gerbyd chwistrellu sy'n cael ei ddefnyddio i glirio tagfeydd o bibellau, neu'n fan sy'n cludo ffitiwr mecanyddol o un o'n gweithfeydd trin i un arall. Mae'r cerbydau hyn yn hanfodol wrth sicrhau y gallwn ddarparu'r gwasanaeth hanfodol yma. Mae ein timau logisteg yn sicrhau gwytnwch lle bo problem gyda gwasanaethau dŵr a bod cwsmeriaid yn colli eu cyflenwadau, ac yn trefnu logisteg cludo biosolidau (sgil-gynnyrch y broses trin dŵr gwastraff). Fe ddywedsom ni ei bod hi'n amrywiol!

Cadwch lygad am swyddi yn y categori hwn

Cadw'r categori ar ffurf crynodeb RSS