Rheoli Prosiect TG

Hygyrchedd
Hygyrchedd

Mae Technoleg, TG a rheoli prosiectau'n gysylltiedig iawn â'i gilydd. Mae gan Ddŵr Cymru nifer o brosiectau amrywiol, ac mae ein cydweithwyr Rheoli Prosiectau yn sicrhau bod y rhain yn cael eu cyflawni'n brydlon ac o fewn y gyllideb. Mae'r prosiectau hyn yn gallu darparu nifer o welliannau sylweddol.

Mae'r systemau technoleg gwybodaeth a ddefnyddiwn yn allweddol i gynnal ein busnes diddorol a chymhleth iawn.  O'r caledwedd sy'n sicrhau y gallwn gyflawni ein gwaith pob dydd, i'r larymau sy'n ein hysbysu am broblem mewn gweithfeydd trin, mae TG yn flaenllaw yn y ffordd y byddwn ni'n darparu gwasanaethau hanfodol am flynyddoedd i ddod.

Cadwch lygad am swyddi yn y categori hwn

Cadw'r categori ar ffurf crynodeb RSS