Hygyrchedd
Hygyrchedd

Ymunwch â'n Cymuned Talent

Nodwch eich cyfeiriad e-bost i gael rhagor o wybodaeth amdanom. Byddwn ni'n rhannu gwybodaeth sy'n cyd-fynd â'ch diddordebau â chi.

Ymunwch â'n Cymuned Talent

Nodwch eich cyfeiriad e-bost i gael rhagor o wybodaeth amdanom. Byddwn ni'n rhannu gwybodaeth sy'n cyd-fynd â'ch diddordebau â chi.

Camau Recriwtio

Yn ystyried ymgeisio i Ddŵr Cymru? Cymrwch olwg ar ein proses recriwtio a chael dealltwriaeth am beth y mae ein rheolwyr cyflogi'n chwilio amdani wrth recriwtio.

Gyrfaoedd Cynnar

Mae ein rhaglenni i brentisiaid a graddedigion yn adnabyddus, ond oeddech chi'n gwybod ein bod ni'n cynnig cyfleoedd profiad gwaith?  Efallai nad ydych chi wedi meddwl am weithio dros Ddŵr Cymru o'r blaen, ond beth am weld beth sydd gennym i'w gynnig ar gyfer gyrfa hir a chyffrous?

Buddion Gweithwyr

Mae gweithio dros Ddŵr Cymru'n werth chweil, o ddarparu dŵr yfed diogel a glân ar gyfer cwsmeriaid, i'n model nid-er-elw sydd wir yn gosod y cwmni wrth galon popeth a wnawn, rydyn ni'n galluogi ein cydweithwyr i fod yn rhan o wasanaeth hanfodol ar gyfer cwsmeriaid yma yng Nghymru ac mewn rhannau o Sir Henffordd a Sir Gaer. Ond nid dyna'r cyfan, dysgwch ragor am beth y gall gyrfa gyda Dŵr Cymru ei chynnig i chi

Mae Dŵr Cymru yn falch i gynorthwyo Rhaglen Mentora Gwaith Business in the Community (BITC). Os nad ydych chi mewn gwaith ar hyn o bryd ac yn teimlo gallech elwa drwy dderbyn cymorth ychwanegol (megis sesiynau mentora yn gysylltiedig â ysgrifennu CV neu sgiliau cyfweliad), cliciwch yr y ddolen yma am fwy o wybodaeth ac er mwyn cofnodi eich diddordeb: https://www.bitc.org.uk/jobcoaching/

Does dim modd i ddarllenwyr sgrin ddarllen y map canlynol mae modd chwilio ynddo.

Dilynwch y ddolen hon i fynd i'n tudalen Chwilio am Swyddi i chwilio'n haws drwy'r swyddi sydd ar gael.